დეტალური ინფორმაცია Kimbi.ge -ს შესახებ

სესხის თანხა: 500-3000 ₾
ვადა: 3-24 თვე
საპროცენტო განაკვეთი თვეში (წლიური ეფექტ.): 3.39%
პირველი სესხი: მაქს 3000 ₾

ვის შეუძლია 3000 ლარამდე ოდენობის სესხის გაფორმება?

თუ თქვენ შეგისრულდათ 20 წელი, გაქვთ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან პირადობა, სასწრაფოდ გჭირდებათ ფული, მაშინ ღირს განიხილოთ სწრაფი ონლაინ სესხების გაფორმება Kimbi.ge -ში. აქ სავსებით ლოიალური და მოსახერხებელი პირობებია მსესხებლებისთვის, სახელდობრ:

 • სახლიდან ან ოფისიდან გასვლა - არ არის საჭირო.
 • ცნობები შემოსავლების შესახებ - არ მოითხოვება.
 • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან (მსო) გარიგების დადების ხანგრძლივობა - მიმდინარეობს 5-15 წუთი (იგულისხმება სამუშაო საათებისა და დღეების დროს).
 • ფულადი სახსრების გადარიცხვის სხვადასხვა მეთოდი (ბარათზე, საბანკო ანგარიშზე).
 • მოთხოვნის დამტკიცების დიდი ალბათობა.

ამგვარად, ოპერატიული მიკროსესხის მიღება შეუძლია ოფიციალურად არა დასაქმებულ ადამიანსაც კი, სტუდენტს, პენსიონერს, მოქალაქეს, რომელსაც გაფუჭებული საკრედიტო ისტორიის მიზეზით უარი უთხრეს საბანკო კრედიტზე.

მიკროსესხების პირობების თავისებურებები

მიკროსესხი 3000 ლარამდე - ეს არის ნებისმიერ ფინანსური პრობლემების საიმედო გადაწყვეტა. კლიენტთან დადებულ ხელშეკრულებაში გაიწერება გადახდების მკაფიო გრაფიკი, რომლებიც საჭიროა შეიტანოთ kimbi.ge -ის ანგარიშზე რეგულარულად. ორგანიზაცია არ რიცხავს დამატებით და ფარულ საკომისიოებს. ესე იგი თქვენ ირჩევთ სესხის საჭირო ვადას, სესხის თანხას და ეთანხმებით კრედიტორის მიერ დადგენილ საპროცენტო განაკვეთს.

თუ თქვენ გაგიჩნდათ დროებითი სიძნელეები და არ გაქვთ შესაძლებლობა გადაიხადოთ კომპანიის ვალი ადრე შეთანხმებულ ვადაში, მაშინ უნდა გააფრთხილოთ სპეციალისტი ან უნდა ისარგებლოთ ხელშეკრულების პროლონგაციის (ვადის გაგრძელების) ონლაინ მომსახურებით პირადი კაბინეტის მეშვეობით კიმბი.ჯი -ს ოფიციალურ საიტზე.

შესაძლებელია თუ არა 3000 ლარზე მეტი (ოდენობის) სესხის მიღება?

მსო-ის უმრავლესობა გასცემს მცირე მოკლევადიან მიკროსესხებს (1000-3000 ლარამდე) მაგრამ არის ზოგიერთი კომპანია, რომელსაც შეუძლია მსესხებლის საკრედიტო ლიმიტის გაზრდა და მისთვის 5000 ლარამდე თანხის სესხება. მართალია, აქ არის გარკვეული მოთხოვნები კლიენტის მიმართ, რომლებიც შეიძლება განსხვავდებოდეს კომპანიის არჩევანის მიხედვით, მაგალითად:

 • კლიენტს უნდა ჰქონდეს იდეალური საკრედიტო ისტორია.
 • დოკუმენტების დამატებითი პაკეტის შეგროვების, თავდების პოვნის, გირაოს დატოვების შესაძლებლობა.
 • აქტიური თანამშრომლობის გზით დადებითი რეპუტაციის მიღება მსო-ში.

საქმე იმაშია, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები აფასებენ თავიანთ მუდმივ მსესხებლებს. როგორც წესი, მათ მომდევნო მიმართვების დროს უმცირებენ სესხის საპროცენტო განაკვეთს და უზრდიან კრედიტის მაქსიმალურ ოდენობას. თუ თქვენმა პირველმა სესხმა მსო-ში შეადგინა 1000 ლარამდე, მაშინ შემდეგ ჯერზე თქვენ გიჩნდებათ შანსი მიიღოთ უფრო მეტი ფული, მაგრამ წინა ვალის დროულად დაბრუნების პირობით.

სწრაფი სესხების გაფორმების თავისებურებები

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა გამოირჩევა მაღალი კომფორტით კლიენტისთვის. კრედიტის პოტენციური მიმღები უბრალოდ უნდა შევიდეს ამორჩეული მსო-ის საიტზე და გააფორმოს შესანიშნავი სესხი 15 წუთში. ბაზარზე არსებობს უამრავი კომპანია, რომელიც მზად არის მოემსახუროს კლიენტს ყველაზე მარტივი პირობებით და გასცეს მხოლოდ ხელსაყრელი მიკროსესხები ხელფასამდე, მათგან ერთ-ერთი გამორჩეული და ახალი კომპანიაა სწორედ Kimbi.ge , რომელიც საქართველოს ონლაინ სესხების ბაზარზე ნამდვილ სიახლეს წარმოადგენს.

თავდაპირველად საფინანსო ორგანიზაციის სტუმარი უნდა გაეცნოს არსებულ წინადადებებს. ამის შემდეგ გააგზავნოს ონლაინ განაცხადი. აღვნიშნავთ, რომ ანკეტის განხილვა წარმოებს ოპერატიულად მსო-ის მიერ მსესხებლების შეფასების თანამედროვე სკორინგული პროგრამების გამოყენების წყალობით.

აქ ძალიან მაღალია მოთხოვნების დამტკიცების ხარისხი. 50 დან 3000 ლარამდე ოდენობის სწრაფი ონლაინ სესხის მიღება შეუძლია გაფუჭებული საკრედიტო ისტორიის მქონე ადამიანსაც კი. უფრო მეტიც, არასახარბიელო რეპუტაციის მქონე ადამიანებს აქვთ შანსი აიმაღლონ თავიანთი საკრედიტო რეიტინგი საკრედიტო ისტორიის (სი) გაუმჯობესების სპეციალურ პროგრამებში მონაწილეობის გზით.

როდესაც თქვენ მიიღებთ დადებით ვერდიქტს კომპანიისგან, ამ შემთხვევაში თუკი თქვენ Kimbi-ს მიმართავთ - kimbi.ge -სგან, შემდეგ მხოლოდ უნდა აირჩიოთ ფულადი სახსრების გადარიცხვის მეთოდი და დაელოდოთ გადარიცხვას. თუ ფული ძალიან სასწრაფოდ არის საჭირო, მაშინ უმჯობესია გამოიყენოთ ბარათზე დარიცხვის ვარიანტი.

ხელსაყრელია თუ არა ხელფასამდე სესხის გაფორმება?

არანაირი ეჭვი არ შეიძლება იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ მსო-ში ფულის სესხება მოსახერხებელია, მაგრამ ჩნდება კითხვა, რამდენად ხელსაყრელია ასეთი მიკროსესხები? არსებობს თუ არა ნაკლოვანებები სანუკვარ ხელფასამდე ნასესხებ ფულში? ზოგიერთი მიკროსაფინანსოს შემთხვევაში, მართალია ბევრი არა, მაგრამ მინუსები მაინც არის:

 1. ზოგიერთ კომპანიაში შედარებით მომატებული საპროცენტო განაკვეთი (0,5-3% დღეში). მოცემული ნაკლი გამოწვეულია მიკროსაფინანსო კომპანიების მეტისმეტად მაღალი რისკებით. საკრედიტო ორგანიზაციები მზად არიან დაეხმარონ პრაქტიკულად ყველა ადამიანს, რომელსაც ესაჭიროება ფული.
 2. მიკროკრედიტის მცირე თანხა. მსო საშუალოდ გასცემენ 50-3000 ლარის ოდენობის სესხებს. უფრო მეტი ფულის მიღების სურვილის შემთხვევაში საჭიროა მოიპოვოთ კომპანიის ნდობა და გახდეთ მისი მუდმივი და კეთილსინდისიერი კლიენტი. უკვე მეორე მიმართვის დროს საჭირო სესხი გაცილებით მეტი იქნება, ხოლო საპროცენტო განაკვეთი დაიწევს მინიმუმამდე. არსებობენ მსო, რომლებიც მზად არიან გასცენ მიკროსესხები 5000-10000 ლარამდე მდე და უფრო მეტი ოდენობისაც კი, მაგრამ გარკევეული პირობების დაცვის შემთხვევაში.
 3. დაკრედიტების არახანგრძლივი ვადა. ხელფასამდე ნიშნავს 30 დღით. მოცემული პერიოდი პრინციპში საკმარისია, რათა მოაგვაროთ ფინანსური სიძნელეები და დროულად დაფაროთ დავალიანება. ხოლო, თუ თქვენ ვერ აბრუნებთ ფულს დათქმულ ვადაში, მაშინ ნებადართულია გამოიყენოთ ხელშეკრულების პროლონგაციის (ვადის გაგრძელების) მომსახურება.

ბაზარზე მიკროსაფინანსოების გამოჩენით უბრალო მოქალაქეების ცხოვრება გაადვილდა. ახლა არ არის საჭირო იდგეთ საბანკო რიგებში, აგროვოთ სხვადასხვა ცნობა, ელოდოთ განაცხადის ხანგრძლივ განხილვას.

საკმარისია მიმართოთ მიკროსაფინანსო სერვისს და გააფორმოთ სწრაფი, მოსახერხებელი და ხელსაყრელი სესხი ხელფასამდე.

რით არის კარგი სწრაფი სესხები ?

Swrafi sesxebi -ს მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს გადაწყვეტილების მიღების სიჩქარეში. ესე იგი, ბანკში ან კერძო გამსესხებელ სალაროში მიმართვის შემდეგ კლიენტი იღებს ფულს ზუსტად ერთ საათში. რაც შეეხება პირობებს, რომლითაც გაიცემა სწრაფი სესხები, აქ უნდა იყოთ ძალიან ყურადღებით, რადგან მაღალი რისკების და კლიენტის არაკომპეტენტურობის ხარჯზე გამდიდრების სურვილის გამო უამრავი არასანდო კრედიტორი ხშირად სთავაზობს კაბალურ საკრედიტო ხელშეკრულებებს. სწორედ აქ გამოგადგებათ სპეციალისტების დახმარება, რომლებიც დაწვრილებით დაწერენ, თუ რა და როდის უნდა გადაიხადოთ, როდესაც აიღებთ შერჩეულ სწრაფ კრედიტს. კომპანია kimbi.ge -ს შემთხვევაში კი, მათი პროფესიონალი თანამშრომლები შეეცდებიან გიპასუხოთ ნებისმიერ კითხვაზე. ასე რომ, თუკი რაიმე კითხვა გაგიჩნდებათ, აუცილებლად მიმართეთ მათ ქოლ ცენტრს ნომერზე - (032) 2 47 29 29 ან შეგიძლიათ მეილითაც დაუკავშირდეთ - [email protected].

სწრაფი ფული

ასეთი ტერმინით ჩვეულებრივ მოიხსენებენ ოპერატიულ სესხებს, რომლებიც გაიცემა კერძო პირების მიერ სხვადასხვა პირობებით. ესე იგი დაკრედიტების მსგავსი სქემა მართლა იძლევა საშუალებას სწრაფად ისესხოთ ფული, თანაც საპროცენტო განაკვეთები შეიძლება მერყეობდეს საკმაოდ ფართო დიაპაზონში.

«სწრაფი ფულის» კატეგორიაში ხვდება ასევე მიკროკრედიტები და ოპერატიული დაკრედიტება უზრუნველყოფით, და კიდევ სესხები ბიზნესმენებისთვის. მთელი საკითხი დადის გადაწყვეტილების მიღების მინიმალურ დრომდე, ხოლო კრედიტის ოდენობა და პირობები შეიძლება პრინციპულად სხვადასხვა იყოს. გასაგებია, რომ თუ თქვენ გჭირდებათ ნაღდი ან უნაღდო ფული სასწრაფოდ, ნაცნობებთან და ნათესავებთან მიმართვები, როგორც წესი, ნიშნავს დროის ტყუილად დახარჯვას. აქ დაგეხმარებათ Kimbi.ge , რომელიც გთავაზობთ სწრაფ ონლაინ ინტერნეტ სესხს 3000 ლარამდე.

მიკროსესხები: პრობლემის სასწრაფო გადაწყვეტა

სწრაფად 3000 ლარამდე თანხის სესხება, უარის დაბალი მაჩვენებლით და დოკუმენტების მინიმალური ნაკრებით შეიძლება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. ამ მეთოდს აქვს უდაო უპირატესობები იმათთვის, ვისაც ფული სასწრაფოდ სჭირდება. ბანკებისგან განსხვავებით, საფინანსო კომპანიებს არ აინტერესებთ მსესხებლის საკრედიტო ისტორია. კრედიტის გაცემაზე უარის მიღების რისკი აქ მინიმალურია. სესხის მიღებისთვის საკმარისია წარადგინოთ პასპორტი ან პირადობა.

ბევრი მსო დღეს გასცემს ფულს მსესხებლის ბარათზე. ეს მეთოდი მოსახერხებელია და უსაფრთხოა: იზოგება ოფისში მისვლის და ნაღდი ფულის გადათვლის დრო, ხოლო საბარათო ანგარიშიდან ამონაწერი ადასტურებს თანხის მიღებას.

განაცხადი კეთდება ონლაინ რეჟიმში, ინფორმაციის დამუშავება იკავებს მინიმუმ დროს: ნახევარი საათის განმავლობაში კლიენტი მიიღებს ოპერატორისგან ზარს. თუ ყველა ოპერაცია ხორციელდება ინტერნეტის მეშვეობით, მაშინ ზოგიერთი კომპანიის შემთხვევაში საჭირო იქნება მსო-ში პასპორტის ან პირადობის დასკანერებული ასლის გაგზავნა. ინფორმაცია გადაიცემა დაცული არხების მეშვეობით, და თაღლითობის რისკი გამორიცხულია. დოკუმენტების ნამდვილობის შემოწმების შემდეგ, კლიენტი მიიღებს სმს-კოდს ხელშეკრულების ხელმოწერისთვის. ფული ჩაირიცხება ბარათზე მიმართვის დღეს.

დაკრედიტების ვადა ჩვეულებრივ მცირეა, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში რამდენიმე დღიდან რამდენიმე თვემდე.

სესხის ანგარიშსწორება ხორციელდება ვადის ბოლოს. მსესხებელმა უნდა დააბრუნოს თანხა პროცენტებთან ერთად ბანკის ფილიალის დახმარებით ან საბანკო გადარიცხვით. პირველი სესხის დაფარვის შემდეგ, შესაძლებელია პროცენტების დაკლება მეორესა და მომდევნო სესხებზე.

მიკროსესხის რეკომენდება შეიძლება სასწრაფო შემთხვევებისთვის, როდესაც ფული საჭიროა რამდენიმე დღით ბანკში ხელახლა დაკრედიტებისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯების გადახდისთვის.