დეტალური ინფორმაცია Credia.ge -ს შესახებ

სესხის თანხა: 400-4000 ₾
ვადა: 3-24 თვე
საპროცენტო განაკვეთი თვეში (წლიური ეფექტ.): 3.49%-3.96%
პირველი სესხი: მაქს 400 ₾

Credia.ge - ეს არის მიკროსაფინანსო კომპანია, რომელიც საქართველოს ყველა რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს სთავაზობს სწრაფი ონლაინ სესხების გაფორმების მომსახურებას. Credia -ს წყალობით შეგიძლიათ სწრაფად გადაწყვიტოთ ფინანსური სიძნელეები, რომლებიც გამოწვეულია მიმდინარე გადასახადების გადახდის საჭიროებით, დაუგეგმავი მკურნალობით, ავტომობილის რემონტით, პირველადი საჭიროების საქონლის შეძენით, იპოთეკური კრედიტისთვის შენატანით და ნებისმიერი სხვა საჭიროებით.

როგორ გავაფორმოთ ონლაინ კრედიტი ბარათზე?

ბარათზე ონლაინ მიკროსესხის მიღება შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც უკვე შეუსრულდა 20 წელი. საიტზე ივსება ანკეტა, რომელშიც იწერება შემდეგი მონაცემები:

 • კლიენტის გვარი, სახელი, მამის სახელი, საცხოვრებელი ადგილი და ჩაწერის მისამართი;
 • საპასპორტო მონაცემები ან აიდი ბარათის მონაცემები.
 • მიკროკრედიტის თანხა და რა ვადაში იგეგმება მისი დაბრუნება;
 • მობილური ტელეფონის მოქმედი ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
 • ინფორმაცია სამუშაო ადგილის და სტაჟის, დაკავებული თანამდებობის და ხელფასის ოდენობის შესახებ - არ მოითხოვება ამ მონაცემების დადასტურება ცნობებით, მაგრამ ისინი საჭიროა მოცემულ მომენტში კლიენტის გადახდის უნარიანობის განხილვისთვის (კრედიას რეგისტრაციის ფორმაში ამჟამად არაა);
 • ინფორმაცია სხვა საფინანსო დაწესებულებაში აღებული სესხების, დავალიანების ოდენობის, ვადის გადაცილების არსებობის შესახებ და სხვა;
 • ფულის მიღების გზა, კერძოდ, ბარათის ნომერი;
 • სოციალურ ქსელში აკაუნტის არსებობის დადასტურება (კრედიასთან არაა რეგისტრაციაში, თუმცა ზოგიერთი კომპანია მოითხოვს);
 • საკონტაქტო მონაცემები იმ პირის, რომელიც დაადასტურებდა მსესხებლის საიმედოობას.

რატომ არის ხელსაყრელი ონლაინ კრედიტის აღება გახსნილ საბანკო ბარათზე?

 • არ არის საჭირო დაკარგოთ დრო ახალი ანგარიშის გახსნაზე ნასესხები ფულის გადარიცხვისთვის.
 • არ არის საჭირო ბანკის ან საფინანსო ორგანიზაციის ოფისში მისვლა, რათა წამოიღოთ ნაღდი ფული.
 • საქონლის ან მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია ბარათით ისე, რომ არ მოხსნათ ნაღდი ფული.
 • დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ფულადი სახსრების მომენტალური ჩარიცხვა.
 • კრედიტის აღება საბანკო ბარათზე შეიძლება ქვეყნის ნებისმიერ ქალაქში, მიუხედავად იმისა არის იქ თუ არა სესხის გამცემი ორგანიზაციის ოფისი.
 • უსაფრთხოება - ყველა მონაცემი კლიენტის და მისი ფულადი გადარიცხვების შესახებ კონფიდენციალურია.
 • ღიაობა (გამჭირვალობა) - კლიენტისთვის სანახავად ბარათზე არსებულ ფულთან ჩატარებული ყველა ოპერაცია სრულიად მისაწვდომია, ამიტომ მან ყოველთვის იცის, თუ რა თანხა უნდა იყოს დაბრუნებული საკომისიოებისა და პროცენტების გათვალისწინებით.
 • კრედიტის გაფორმება პოტენციური კლიენტისთვის ნებისმიერ მოსახერხებელ დროს: ონლაინ მინი სესხი ბარათზე გაიცემა დღე-ღამის 24 საათისა და წელიწადში 365 დღის განმავლობაში.
 • სესხის დაფარვის მეთოდების მრავალფეროვნება: ბარათზე ფულის გადატანა შეიძლება პირადი ანგარიშიდან, ელექტრონული საფულიდან, სხვა ბარათიდან, ტერმინალების დახმარებით, ინტერნეტის მეშვეობით ან ბანკის სალაროში მიმართვით.

დღეს სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს გრძელვადიანი კრედიტი, ესე იგი მიკროსესხების გადახდა ხორციელდება ერთ წლამდე ვადაში. Credia -ს შემთხვევაში მაქსიმალური გადახდის ვადა 24 თვეა.

არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ასეთი ფული გაიცემოდა მხოლოდ და მხოლოდ ბანკების მიერ, ახლა სპეციალური საფინანსო ორგანიზაციებიც გასცემენ გრძელვადიან კრედიტებს.

რა არის ონლაინ სესხების უპირატესობა?

 • საპროცენტო განაკვეთის სტაბილურობა. ხშირად ბანკები სთავაზობენ გრძელვადიან კრედიტებს «მცურავი საპროცენტი განაკვეთით», როდესაც დაწესებულება იტოვებს უფლებას შეცვალოს ყოველთვიური გადასახადის ოდენობა ეკონომიკის ან შიდა საბანკო სისტემის არასტაბილურობის გამო. ge -ს გრძელვადიანი მიკროკრედიტის ონლაინ გაფორმების დროს, დგინდება სტაბილური განაკვეთი, რაც კლიენტს აძლევს საშუალებას გათვალოს თავისი დანახარჯები ისე, რომ არ ფიქრობდეს გაუთვალისწინებელი ხარჯების შესახებ.
 • სწრაფი გაფორმება - უმეტეს შემთხვევაში განაცხადის შევსების მომენტიდან ფული მიღების მომენტამდე გადის დაახლოებით ერთი საათი.
 • დოკუმენტების მინიმალური პაკეტი - გრძელვადიანი სესხის მიღებისთვის პოტენციურმა კლიენტმა უნდა წარადგინოს მხოლოდ პირადი მონაცემები, რომელშიც იქნება მითითებული, რომ ადამიანს უკვე შეუსრულდა 20 წელი, და ის არის საქართველოს მოქალაქე.
 • კრედიტის დისტანციური გაფორმება - ფულის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ცხოვრობს ქვეყნის ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტში.

რა მიზნებისთვის შეიძლება გრძელვადიანი მიკროსესხის ხელსაყრელად აღება Credia-დან:

 • დიდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენისთვის.
 • რემონტისთვის, მშენებლობისთვის და მრავალი სხვა.
 • ტურისტული საგზურის შეძენისთვის.

როგორ ვისესხოთ ფული?

თუ გჭირდებათ გრძელვადიანი სესხი, მაშინ საჭიროა შეავსოთ განაცხადი Credia.ge ზე, რომელშიც ჩაწერთ:

 • საპასპორტო ან აიდი ბარათის მონაცემებს;
 • მოსალოდნელ თანხას და დაკრედიტების ვადას;
 • სამუშაო ადგილს და ყოველთვიური შემოსავლის ოდენობას (აუცილებელი არაა);
 • მობილური ტელეფონის მოქმედ ნომერს და ელექტრონული ფოსტის მისამართს;
 • რომელიმე სოციალური ქსელის აკაუნტს (აუცილებელი არაა);
 • სხვა კრედიტების არსებობას;
 • ჩაწერის მისამართს და სხვას.

არავითარი ცნობები და დამატებითი დოკუმენტები, გარდა პასპორტისა ან აიდი ბარათისა, არ უნდა დაურთოთ ანკეტას, მაგრამ რეკომენდირებულია მიუთითოთ უტყუარი მონაცემები, რადგან უსაფრთხოების სამსახურმა ყოველთვის შეიძლება შეამოწმოს მათი უტყუარობა. თუ ფორმის შევსების დროს გაგიჩნდებათ რაიმე კითხვები, საკრედიტო მენეჯერი უპასუხებს მათ ტელეფონით. კრედიას ცხელი ხაზის ნომერია: (+995 032) 256 0406, მათ ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ მეილზე: [email protected] ან Credia.ge -ზე დაუკავშირდეთ ონლაინ ჩატის მეშვეობით.

სესხების სახეობები

მოკლევადიანი. გაიცემა ერთ თვემდე ვადით. იფარება ერთი ან რამდენიმე გადახდით. ძალიან მოსახერხებელია მათთვის, ვისაც სურს თავისი საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება, ასევე თუ სასწრაფოდ საჭიროა ფული ხელფასამდე.

გრძელვადიანი. დაფარვის პერიოდი - რამდენიმე თვიდან ერთ წლამდე. ამასთან ვალის გადახდა შეიძლება თანაბარი ნაწილებით ან დიფერენციულად. უკანასკნელი მეთოდი მოსახერხებელია მათთვის, ვისაც სურს კრედიტის დაფარვა ვადაზე ადრე.

სამომხმარებლო. კრედიტორი ურიცხავს საჭირო ფულს მსესხებელს, რომელიც ხარჯავს მას თავისი შეხედულებისამებრ.

მიზნობრივი. არსებობს უამრავი სახის მიზნობრივი სესხი, მაგალითად:

 • სწავლისთვის,
 • საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ავტომობილის, ბინის შესაძენად,
 • რემონტისთვის,
 • ქორწილისთვის,
 • მკურნალობისთვის,
 • დასვენებისთვის.

მიზნობრივი კრედიტების თავისებურება - მსესხებელს შეუძლია სახსრების დახარჯვა მხოლოდ იმ მიზნისთვის, რომელიც მან მიუთითა განცხადებაში. ამასთან, ყველაზე ხშირად ხელშეკრულებაში მითითებული თანხა ერიცხება პირდაპირ იმ ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებულია მითითებული მომსახურებით - ტურისტულ ფირმას, სასწავლო დაწესებულებას, კომპანიას, რომელიც ყიდის ავტომობილებს და ა.შ.

ასე რომ, თუ თქვენ 4000 ლარამდე სესხი გინდათ და გსურთ რომ ის 24 თვემდე ვადით აიღოთ, Credia დაგეხმარებათ.